Barn og unge

Oslo Vineyard skal være et godt sted for barn og unge.

Søndagsskole: 0-5 år

Samlingen består av en felles sangstund etterfulgt av en fortelling fra bibelen/andakt før de går over til lek eller felles aktiviteter og spising av medbrakt niste. Foreldre er hjertelig velkommen til å være med på disse samlingene. Vi legger vekt på å ha en rolig og trygg samlingsstund for de minste.

Søndagsskole: 1. – 4. klasse

En vanlig samling vil bestå av sang, historieformidling fra Bibelen, samtale og refleksjon rundt dagens tema etterfulgt av leker og/eller andre aktiviteter. Foreldre er velkommen til å være tilstede under møtet hvis de ønsker det.

Tweens 5.-7. klasse

Tweensgjengen er med under hele lovsangen i fellessalen, før de går til egen undervisning og aktiviteter på tweensrommet.

Ungdommer fra 8. klasse

Tenåringene deltar på  lovsang og undervisning. Umiddelbart etter talen vil det bli en egen kort samling sammen med en voksen hvor vi samtaler om det som er tatt opp i talen. Her vil ungdommene få mulighet til å dele tanker og bearbeide gudstjenesteerfaringene og trosspørsmål seg i mellom slik at det blir relevant for dem og deres liv. I tillegg ønsker vi å legge til rette for at de kan bygge vennskap og fellesskap seg i mellom.

Go top