Ledig stilling

Oslo Vineyard ansetter Administrasjonsleder i 80 % fast stilling.

Oslo Vineyard har for tiden en fast ansatt pastor i 50 % og en administrasjonsleder i 80 % stilling. Administrasjonslederen vår slutter 31.12.2019 og vi søker nå etter deg som kan tenke deg å jobbe i en selvstendig og spennende stilling. 

Administrasjonsleder har ansvar for den daglige driften av menigheten. Dette inkluderer økonomiansvar (regnskapsførsel og kassererfunksjon – 20 %) ansvar for drift av kontor- og menighetslokaler, oppfølging av leietakere, oppfølging av ulønnede medarbeidere, og leder evt. stabsmøter med lønnede og ulønnede medarbeidere. Administrasjonsleder møter ved behov i menighetens lederteam (møter 2 ganger i måneden), men møter fast i styret (3-5 ganger i semesteret). Administrasjonsleder har ansvar for innkjøp, samt organisering av kurs, konferanser og menighetsturer. Føring av regnskapet ligger i dag til stillingen, men dette kan settes ut til andre. Andre stillingsbrøk enn 80 % kan diskuteres.

God opplæring og oppfølging vil bli gitt.

Vi ønsker deg som evner å jobbe selvstendig, ha mange baller i luften, er ryddig og organisert, serviceminded og glad i mennesker.  Det er en fordel med noen års arbeidserfaring, gjerne fra tilsvarende eller relevant administrativt arbeid. Vi stiller ingen spesifikke krav til utdanning, men du bør ha god IT- forståelse (Office-pakken el.), ha god innsikt i hvordan en menighet fungerer og bør administreres og ha god økonomiforståelse. Administrasjonsleder utarbeider budsjett sammen med styret, daglig leder og lederteam.

Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt. Den som søker må kunne stille seg bak menighetens verdi- og trosgrunnlag.

Stillingen er i stor grad selvstendig har varierte arbeidsoppgaver og har en meget fleksibel arbeidstid. Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid. Menigheten har hyggelige og lyse kontorer, gratis p-plass, 5 ukers ferie, tjenestepensjonsordning.

 

Ønsket tiltredelse 1.1.2020.

Spørsmål om stillingen kan stilles til styreleder Øyvind Hov. Mobil: 404 98 440. Søknad m/ CV sendes på e-post til oyvind1804@gmail.com innen 8. nov 2019.

Go top