Bønnesamlinger

Velkommen til Oslo Vineyards bønnesamlinger.

Annenhver tirsdag samles vi til bønnesamlinger.

Vi ønsker å ha en stund hvor vi tilber, leser bibelen, ber og lytter til Den hellige ånds ledelse.

Møtene ledes av vårt kjerneteam for bønn.

  • 18. mai 2021  19:00 - 21:00

    Bønnesamling - kun på nett. Kl 18.50 oppkobling via ZOOM: bonn.oslovineyard.no

  • 1. juni 2021  19:00 - 21:00

    Bønnesamling - kun på nett. Kl 18.50 oppkobling via ZOOM: bonn.oslovineyard.no

En vanlig kveld vil være strukturert omtrent slik:

18:50 Oppkobling / oppmøte

19:00 Oppstart
Lovsang, Guds ord og bønn for kvelden (ca 40 minutter)

Bønn for menigheten Oslo Vineyard (30-40 minutter)

Lyttende bønn med bla bønn i tunger og tydning (3-5 minutter)

Andre bønnebehov (5-10 minutter)
-By, samfunn, land, de kristne, oppvåkning og vekkelse

Personlige bønnebehov (ca 15 minutter)
-deles inn i små grupper

21:00 Avslutning

Måtte Herren vår Gud være vennlig mot oss!
La våre henders verk lykkes for oss,
ja, våre henders verk, la det lykkes!

Salme 90 vers 17

Go top