Bønnesamlinger

Velkommen til Oslo Vineyards bønnesamlinger.

Annenhver tirsdag samles vi til bønnesamlinger.

Vi ønsker å ha en stund hvor vi tilber, leser bibelen, ber og lytter til Den hellige ånds ledelse.

Møtene ledes av vårt kjerneteam for bønn.

Neste dato for bønnesamling er ikke planlagt. Kontakt oss gjerne

En vanlig kveld vil være strukturert omtrent slik:

18:50 Oppkobling / oppmøte

19:00 Oppstart
Lovsang, Guds ord og bønn for kvelden (ca 40 minutter)

Bønn for menigheten Oslo Vineyard (30-40 minutter)

Lyttende bønn med bla bønn i tunger og tydning (3-5 minutter)

Andre bønnebehov (5-10 minutter)
-By, samfunn, land, de kristne, oppvåkning og vekkelse

Personlige bønnebehov (ca 15 minutter)
-deles inn i små grupper

21:00 Avslutning

Måtte Herren vår Gud være vennlig mot oss!
La våre henders verk lykkes for oss,
ja, våre henders verk, la det lykkes!

Salme 90 vers 17

Go top