EQUIP

Vineyard Nordic leaders summit 12-13 mars 2021

Årets konferanse var en hybridkonferanse med et felles program som ble sett av mindre grupper over hele norden. Oslo Vineyard var vertskap for en av disse gruppene.

Under finner du lenker til inspirerende undervisning.

Flemming Mølhede fredag kveld

Alexander Venter fredag kveld

Alexander Venter lørdag morgen

Robert Logan – Empowering and releasing leaders

Tom Murphy – How to lead your team

Stephanie Neve – Couching your leaders

Chuck Freeland – Lørdag kveld

Fredag kveld:
19.30 Velkommen & lovsang
20.00 Hilsen fra Flemming Mølhede
20.30 Alexander Venter

Lørdag morgen:
09.30 Velkommen & lovsang
10.00 Alexander Venter
10.25 Team tid/samtale i grupper
11.00 Robert Logan
11.20 Team tid/samtale i grupper
12.00 lunsj
13.00 Tom Murphy
13.25 Team tid/samtale i grupper
14.00 Stephanie Neve
14.25 Team tid/samtale i grupper
14.45 slutt

Lørdag kveld:
19.30 Velkommen & lovsang
20.00 Kollekt
20.20 Chuck Freeland

Go top