Preach it!

8. april 2021

Går du med en forkynner i magen? Har du litt erfaring, men trenger noen verktøy? Da kan denne nettbaserte kursgruppen være noe for deg. LEDER: Ole Petter Erlandsen.

Varighet: Ca. 10 uker. Onsdager kl. 19:00 fra etter påske til juni.
Leder: Ole Petter Erlandsen, 93247962, oleperlandsen@gmail.com
Antall: Minimum fire, maks ni deltakere pluss kursleder.

Vi kommer til å ta for oss:

  • ‘The passion’ – Om å brenne for det du skal formidle
  • ‘The person’ – din egen vandring med Gud. Å leve med åndelig integritet.
  • ‘The bible’ – Guds åpenbarte ord, hvordan lese, forstå og tolke Bibelen
  • ‘The process’ – fra første kreative tanke til ferdig tale
  • ‘The performance’ – hvordan framføre budskapet på en måte som får betydning for de som hører på
  • ‘The power’ – Vent – du er ikke ferdig ennå – hva ønsker Den Hellige Ånd å gjøre?

(For ordens skyld – alt skjer på norsk, men kurset bygger på et kurs jeg hadde for noen unge, litauiske forkynnere for noen år siden).

Det blir undervisning, refleksjon og spørsmål i plenum og praktiske oppgaver.

«For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer» (Heb 4:12).»

Meld deg på

Go top