Praktisk gudstjenesteforberedende gruppe

17. august 2019

Vil du være med og gjøre gudstjeneste opplevelsen på søndagene ekstra god?

Dette er en gruppe som finner det sosiale fellesskapet i bl.a praktisk arbeid på Vineyard, slik at gudstjenesteopplevelsen blir enda bedre.

LEDER: Nils Olav Årdal. no@bugelmeyer.no

Vi tenker fortrinnsvis å møtes lørdag formiddag (ev. fredag kveld) for praktisk arbeid for å gjøre gudstjenesteopplevelsen på søndagen ekstra god. Men dag og tid må vi være litt fleksible på, avhengig av øvrig program og eventuell utleie. Gjennomsnittlig et par ganger i måneden, og datoer blir vi enige om i sammen. Det er mange ulike oppgaver vi kan gjøre. Og oppgavene tilpasses gruppedeltakernes evner og kapasitet. Eksempler på hva vi kan gjøre: vaffelsteking, bolle- eller kakebaking, rengjøringsdugnad i lokalene, nedrigging av eksamensbord og klargjøring av møtesalen og caféen. Før de store høytidene pynter vi og gjør det fint.

Vi starter høsten med en ordentlig rundvask-dugnad lørdag 21. september kl 10.00. Denne er åpen for alle, enten du vil være med i gruppa videre eller ikke. Du er velkommen til å bli med!

NÅR:

  • Fortrinnsvis  lørdag formiddag (ev. fredag kveld). Gjennomsnittlig et par ganger i måneden.
  • Vi ønsker også å være tilgjengelig for praktiske oppgaver i forbindelse med konferansen 27-28.sept.

HVOR: I Oslo Vineyard sine lokaler.

 

Meld deg på

Go top