Pastor / Hovedpastor

Vi søker ny Pastor/ Hovedpastor

Om Oslo Vineyard

Oslo Vineyard er en evangelisk menighet i Oslo med et hjerte for byen og menneskene der. Vi er en kirke som elsker Jesus og alt han er og gjør. VI er den del av en internasjonal bevegelse av Vineyardmenigheter over hele verden.

Om stillingen

Som pastor er du menighetens fremste leder og vil samarbeide tett med det øvrige lederskapet. Vi tror på en teamorientert lederstil og ønsker en hovedpastor som vil utruste og istandsette mennesker til tjeneste. Dine kjerneoppgaver vil være:

• Forkynne Guds Ord til menigheten
• Lede Lederteamet
• Utruste og trene mennesker
• Veiledning og sjelesorg
• Være en pådriver for strategiarbeidet i menigheten
• Utøve kirkelige handlinger
• Bygge nettverk til Vineyard bevegelsen og andre mer lokale samarbeidspartnere i området

Som vår nye pastor må du ha erfaring fra menighetsledelse og være en som elsker Guds ord og har det som øverste rettesnor for liv og lære. Vi søker etter en leder som er trygg og representerer et offensivt og visjonært tankesett og som har tro på vekst og utvikling.

Vårt DNA er å være en menighet som vil nå mennesker med evangeliet gjennom barmhjertighet og Guds rikes ressurser. Vi har også et kall til å trene og sende mennesker til misjon og menighetsplanting. Dette er viktige områder som du som pastor må kjenne sterk identifisering med.

Kontaktinfo

Vi er nå i en prosess der vi ønsker å få kontakt med dem som kan vurdere en slik utfordring. Vi er svært åpen for en uformell prat eller kontakt.

Kontakt Oslo Vineyard:
Brynjar Haug
telefon: 950 20 603
epost: brynjar@pgm.no

Kontakt Human AS (Rekrutteringsbyrå):
Ørjan Hummelsund:
telefon: 91 31 19 91
epost: orjan@human-as.no

Søknad

Søknadsfrist: Snarest
Ønsker du å sende en søknad og cv kan denne sendes til:

Stillingen kommer under unntaksreglene i Arbeidsmiljøloven §13-3. Det er en forutsetning at søkere bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Oslo Vineyards formål og verdier. Det blir innhentet opplysninger i tråd Aml. §13-4.

Go top