Gavefond til lokale tiltak

Oslo Vineyards visjon er å elske mennesker inn i Guds nærhet. Vi vil derfor være rause med det vi eier og forvalte de pengene Gud har betrodd oss på en slik måte at mange mennesker kan få et møte med Guds kjærlighet.

Hver måned setter OV til side minst 10 % av bruttoinntekter i et gavefond som skal brukes til å velsigne ulike tiltak, både internasjonalt og lokalt gjennom menighetens aktive medlemmer.

Hensikten med fondet er å inspirere til aktivt engasjement i vårt nærmiljø for å vise Guds godhet på en praktisk måte. Det kan være støtte til et enkeltmenneske, en gruppe, som f.eks. ønsker å gjøre gode gjerninger i sitt nærområde; en organisasjon, enkelttiltak eller et prosjekt.

Det er satt ned et forvaltningsteam som ledes av Tore Sivertsen, medlem av lederteamet. Teamets oppgave er å forvalte midlene i henhold til retningslinjer, samt at det skal inspirere til at midlene faktisk blir brukt.

Hva innebærer dette for deg?

Vi ønsker at du skal ha blikk for behov rundt deg, samt se hvordan du kan være en del av løsningen på dette behovet. I blant kan det dreie seg om akutte behov hos et menneske du kjenner, andre ganger blir man grepet av aktiviteter/prosjekter der man ser en mulighet for å være med og velsigne.

Dersom løsningen innebærer økonomiske tilskudd, kan du nå søke om penger til slike tiltak.

Hva gjør du?

Vi ønsker at du sender en søknad om midler til forvaltningsteamet. Her beskriver du kort hva du ønsker å bruke pengene til. Link til søknadsskjema finner du her: søknadsskjema

Skjemaet sender du på mail til oslo@vineyard.no

Ved akutte henvendelser, vil du få svar raskt. Ved andre idéer/behov/prosjekter, vil søknader bli behandlet på jevnlige møter i forvaltningsteamet og du vil motta svar så snart vi har avholdt neste møte.

Når søknader blir innvilget, vil det bli fattet vedtak om dette.

Når du har brukt pengene slik det ble beskrevet i søknaden, fyller du ut et kort rapporteringsskjema og legger ved kvitteringer. Dette returneres på mail til oslo@vineyard.no

Som et resultat av dette vil vi å se at mennesker i vårt lokalmiljø blir møtt med Guds kjærlighet, og at du får erfare gleden ved å være med og velsigne.

Go top