Stilling ledig: utleie, økonomi, administrasjon

Stillingens hovedområder er a) drift og utleie av lokaler, b) økonomistyring, c) koordinering og informasjon. Stillingen kan deles opp.

Ansvar for a) drift og utleie av lokaler omfatter drift av kontor- og menighetslokaler, teknisk utstyr, markedsføring og utleie av lokalet, oppfølging av leietakere, innkjøp, reparasjoner, renhold, o.l.

Ansvar for b) økonomistyring omfatter fakturering, budsjettoppfølging, kasserer-funksjon og samarbeid med ekstern regnskapsfører. Rollen som daglig leder med personalansvar kan tillegges stillingen på sikt.

Ansvar for c) koordinering av frivillige medarbeidere omfatter rekruttering og oppfølging av medarbeidere til kurs, konferanser, dugnader, menighetsturer, gudstjenester, o l. Informasjon omfatter webside/nyhetsmail, medlemsregister, o.l.

Vi ønsker deg som evner å jobbe selvstendig, ha mange baller i luften, er ryddig og organisert, serviceminded og glad i mennesker. Lederoppgaver kan tillegges stillingen. Det er en fordel med noen års arbeidserfaring, gjerne fra tilsvarende eller relevant administrativt arbeid. Vi stiller ingen spesifikke krav til utdanning, men du bør ha god økonomiforståelse,
svært god IT- forståelse (Office365, web, CRM, etc.), og god innsikt i hvordan en menighet fungerer og bør administreres. Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt. Den som søker må kunne stille seg bak menighetens verdi- og trosgrunnlag.

Stillingen er i stor grad selvstendig har varierte arbeidsoppgaver og har en meget fleksibel arbeidstid. Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid. Menigheten har hyggelige og lyse kontorer, gratis p-plass, 5 ukers ferie, tjenestepensjonsordning. Opplæring og oppfølging vil
bli gitt.

Ønsket tiltredelse: snarest, gjerne mars 2022
Stillingsprosent: 30% – 60% avhengig av ansvarsområder
Stillingstype: fast eller engasjement
Søknadsfrist: Åpen, fortrinnsvis før 15. des 2021
Arbeidssted: Rolf Wickstrømsvei 15b

Spørsmål om stillingen kan stilles til styreleder Øyvind Nerheim. Mobil: 98266427.
Søknad med CV sendes på e-post til o.nerheim@vineyard.no

Go top