Kontakt oss

Ansatte

Aslak Rønneseth

Pastor
aslak@vineyard.no

Yngvild Aurlien Flak

Administrasjonsleder
yngvild@vineyard.no
oslo@vineyard.no

Områdeledere

Ellen M. Nerheim

Områdeleder: Lovsang
ellen@vineyard.no

Sonja Myhr Atkinson

Interimleder: Barn og Unge
sonja@vineyard.no

Ingrid Svagård

Ledere for Smågrupper, Omsorg og Forbønn

Einar Svagård

Ledere for Omsorg og Forbønn
einar.svagard@vineyard.no

Lederteam

Epost til hele lederteamet:
lederteamet.oslo@vineyard.no

Tom Atkinson

Koordinator

Per Kristian Sbertoli

Kathrine Sbertoli

Ingrid Svagård

Aslak Rønneseth

Andreas Sørby

TILSYNSRÅDET

Tilsynsrådet fører tilsyn med Hovedpastor. De har fokus på Hovedpastors utøvelse av rollen, forkynnelse og teologiske retning, oppfølging av visjon, fremdrift og handlingsplaner, livsførsel og funksjonstid, samt sammensetning av Hovedpastors Lederteam. Eventuelle henvendelser fremføres gjerne både muntlig og skriftlig til:

Epost: tr.oslo@vineyard.no

Brynjar Haug

Leder

Kristine Eiken Sortland

Jens Haga

Styret

Styret i Oslo Vineyard har ansvaret for økonomi, bygg, personale og juridiske forhold.

Epost: styret.oslo@vineyard.no

Bente Bugelmeyer

Styreleder

Siri Howard Johansen

Kjersti Melkersen

Svein Martin Lid

Bjørg Haug

Go top