Kontakt oss

Ansatte

Ellen M. Nerheim

Områdeleder: Lovsang
ellen@vineyard.no

Sonja Myhr Atkinson

Interimleder: Barn og Unge
sonja@vineyard.no

Ingrid Svagård

Ledere for Smågrupper, Omsorg og Forbønn

Einar Svagård

Ledere for Omsorg og Forbønn
einar.svagard@vineyard.no

Lederteam

Epost til hele lederteamet:
lederteamet.oslo@vineyard.no

Per Kristian Sbertoli

Kathrine Sbertoli

Ellen M. Nerheim

Ole Petter Erlandsen

Tore Sivertsen

TILSYNSRÅDET

Tilsynsrådet fører tilsyn med Hovedpastor. De har fokus på Hovedpastors utøvelse av rollen, forkynnelse og teologiske retning, oppfølging av visjon, fremdrift og handlingsplaner, livsførsel og funksjonstid, samt sammensetning av Hovedpastors Lederteam. Eventuelle henvendelser fremføres gjerne både muntlig og skriftlig til:

Epost: tr.oslo@vineyard.no

Brynjar Haug

Leder

Kristine Eiken Sortland

Tor Inge Johansen

Styret

Styret i Oslo Vineyard har ansvaret for økonomi, bygg, personale og juridiske forhold.

Epost: styret.oslo@vineyard.no

Øyvind Nerheim

Styreleder

Siri Howard Johansen

Kjersti Melkersen

Asbjørn Aas

Tomas Øvergaard

Bente Bugelmeyer

Go top