Jesusmeditasjon

28. august 2021

Alle mennesker er skapt med en lengsel etter Gud: «Du har skapt oss for
deg selv», sa kirkefaderen Augustin, «og våre hjerter er hvileløse inntil det
hviler i Deg». Jesus snakket også mye om å komme inn i Hans hvile og å
leve i et livsfellesskap med Ham.

I praksis sliter mange med å komme inn i denne hvilen. Vi lever i en opp-
jaget tid hvor stress, prestasjonsjag og et vell av inntrykk hver dag gjør oss

rastløse og urolige. Mange har også fastlåste forestillinger om hva bønn er,
noe som gjør bønn til en tung plikt og en konstant dårlig samvittighet.
I denne gruppa ønsker vi å utforske dybdene i gudsnærværet ved hjelp av
undervisning og praktiske øvelser. Ole Petter kommer til å ha en liten
undervisningsdel først. Deretter mediterer vi ca. en halv time hver for oss
over en gitt tekst. Til slutt kommer vi sammen over en kopp kaffe/te hvor
de som ønsker kan dele det de erfarte. Ved behov har vi forbønn til slutt.

Hvor: Inger og Richard Monster, Almeveien 32, 1470 Lørenskog.
Når: Onsdager fra 19-21 på følgende datoer:

  • September: 8,15 og 29
  • Oktober: 13 og 27
  • November: 3, 17 og 24
  • Desember: 8 og 15

Meld deg på

Go top