Hva er Oslo Vineyard?

 «Jeg er vintreet og dere er grenene» – Jesus

Oslo Vineyard er evangelisk i troen og karismatisk i formen. Trosmessig står vi ganske likt som de fleste andre kirker i Norge. Vi er en kirke som elsker Jesus og alt han er og gjør.

Den beste måten å utforske Jesus og tro på er i fellesskap med andre. Derfor møtes vi til gudstjenester om søndagen og i smågrupper i løpet av uken.

Vi ønsker å være til for andre enn oss selv. Sammen ønsker vi å tjene byen vår på ulike måter.

Internasjonal bevegelse

Oslo Vineyard er en del av en internasjonal bevegelse med Vineyardmenigheter over hele verden.
Vineyardmenighetene i Norge samarbeider med menighetene i Norden.

Les gjerne mer om hva Vineyard er på vineyardnordic.org.

Go top