Gudstjeneste i
Oslo Vineyard

Velkommen til gudstjeneste på nett søndager kl 11.00.
Så lenge pandemien gjør at vi ikke kan samles fysisk, har vi gudstjenester på nett. Her kan du være med i lovsang og søke Guds nærhet i fellesskap, og lytte til undervisning.

Gudstjenesten streames fra menighetens Facebook-side og du finner den også her.

Etter gudstjenesten har vi kirkekaffe sammen på Zoom. Den finner du her (Det er lurt å laste need Zoom på datamaskinen eller som app på mobilen i forkant).

Søndagsskole og samling for tweens på nett
For 1-4. klasse veksler vi mellom å ha søndagsskole på nett og hjemmesamlinger. Når vi samles på nett, er det i forkant av gudstjenesten, fra 10:20-10:50, på Whereby her. Opplegg for hjemmesamlinger sendes ut på epost i forkant. Ta kontakt med Sonja Atkinson (sonjamyhr@hotmail.com) om du vil ha opplegget.

Følg med på Facebook for oppdateringer på om det er samling og hvilken form de har.

Vi har også egne samlinger for tweens, og de møtes på Zoom her: Meeting ID: 240 747 0220. (Samme lenke og ID hver gang).

Du kan lese mer om hvordan vi vanligvis har søndagsskole her.

Neste gudstjenester er:

  • Gudstjeneste - samling på Fornebustranda

    15. august 2021  11:00 - 13:00

  • Gudstjeneste

    22. august 2021  11:00 - 13:00

  • Gudstjeneste

    29. august 2021  11:00 - 13:00

Go top