Teamlederen

En teamleder er ansvarlig for en gruppe/team av smågruppeledere. Forventningene til Teamlederne er som følger:

 • Gjennomføre to Teamsamlinger i tillegg til kick-off
 • Være tilgjengelig for smågruppelederne hvis de trenger det
 • Følge opp den enkelte smågruppeleder
 • Gi tilbakemelding til Sektorlederne om viktig feedback, forbedringer av struktur innspill til neste smågruppesemester

Smågruppelederne kan kontakte teamlederne for å snakke om utfordringer, hvis de trenger forbønn eller hvis de ønsker å bringe feedback på vegne av seg selv eller gruppemedlemmer.

 

Teamlederens strategiske rolle

Som teamleder er man en del av smågruppeområdets lederteam. Det betyr at man er en del av den strategiske planleggingen i å lede menigheten igjennom smågruppearbeidet. Helt konkret betyr dette å aktivt delta på følgende strategiske møter:

Fokusmøte

 • Hovedmål: Stake ut kursen og strategien for neste trimester i tråd med den retning menighetens ledelse har for menigheten
 • Når: ca 2 mnd før påmeldingskampanjen
 • Hvem: Teamledere, sektorledere og pastorer
 • Hovedelementene i ett fokusmøte er følgende:
  1. Evaluering
  2. Sett kalenderen
  3. Mål for neste semester
  4. Sett gruppestrukturen (hvilke type grupper)
  5. Utarbeid liste over potensielle gruppeledere
 • Nøkkelpunkt for teamlederne:
  1. Fordel listen over potensielle husgruppeledere som skal spørres
  2. Bestemme hovedlinjene i promoteringen

Koordineringsmøte

 • Hovedmål: Ferdigstille listen over grupper og ferdigstille promoteringsplanen
 • Når: ca 2 uker før påmeldingskampanjen
 • Hvem: Teamledere og sektorledere
Go top