Oslo Vineyards Lederstandard

Vi vil at Oslo Vineyards ledere i sitt liv skal demonstrere:

 

Overgivelse til Gud ved å ·        søke Ham regelmessig i bønn

·        lese Guds ord

·        være lydhør for Den Hellige Ånds stemme i sitt eget liv

Overgivelse til fellesskapet ved å ·        Stille seg bak og realisere Oslo Vineyards visjon igjennom sitt lederskap

·        Stille seg bak Vineyardbevegelsens trosgrunnlag

·        komme når menigheten samles

·        delta i mindre fellesskap

·        være villig til å spille på lag med andre

·        oppmuntre og oppbygge andre.

Integritet ved å ·        stå for det som er rett uansett ytre press

·        ikke på noen måte la seg bestikke

·        leve i lyset og gjøre opp synd

Gavmildhet ved å ·        gi fast til menigheten

·        ellers være en glad giver som er raus mot mennesker som trenger det

 

Ydmykhet ved å ·        sette andre høyt

·        ville ta imot rettledning

Tjenersinn ved å ·        se på sitt eget lederskap som et privilegium og en anledning til å løfte andre mennesker opp
Lærevillighet ved å ·        være åpen med egne styrker og svakheter

·        alltid ønske å bli en bedre leder

·        se at livet med Gud er en livslang læring hvor vi kan reise oss når vi feiler

Go top