Hvordan bli smågruppeleder

Hvis du ønsker å bli smågruppeleder i Oslo Vineyard kan du ta kontakt med Ingrid Svagård (ingrid.svagard@gmail.com) eller en av Teamlederne våre. En teamleder er en som har oppsyn med 4-5 smågruppeledere.

Vi er veldig glad for alle som ønsker å være smågruppeledere i Oslo Vineard. Vi unner alle det privilegium å få lov til å samle mennesker til felleskap, tibedelse og vandring nærmere Guds kjærlighet. Vi må allikevel sikrer at alle våre smågruppeledere er modne for denne oppgaven. Alle våre smågruppeledere må derfor godkjennes av en teamleder eller leder for smågruppesektoren. Dette er med å gi trygghet for alle som melder seg på grupper i Oslo Vineyard. Nye ledere vil bli fulgt opp strukturert av en teamleder og de forplikter seg bare for en begrenset periode

 

Hva forventer vi av våre smågruppeledere?

Oslo Vineyards lederstandard

Alle våre smågruppeledere må kjenne til og stille seg bak Oslo Vineyards Lederstandard. Vi krever ikke at du føler du klarer å etterleve denne 100%. Vi er alle feilbarlige Guds barn som er på vei. Men vi forventer at du anerkjenner disse verdiene og forsøker å leve etter dem

Vineyards Trosbekjennelse

Vi forventer at alle våre smågruppeledere kjenner til  Vineyardbevegelsens trosbekjennelse. Det forventes også at du som leder ikke forkynner et budskap som er i strid med dette.

Deltakelse på Kickoff og Teamsamlinger

Det forventes at smågruppeledere deltar på en Kickoff-samling og to Teamsamlinger i løpet av et trimester. Som leder i Oslo Vineyard skal en ikke stå alene og andre ledere trenger at du er tilstede.

Hyrdeansvar

Våre smågruppeledere har det vi kaller «hyrdeansvar» for gruppemedlemmene. Hyrdeansvaret varer igjennom gruppeperioden OG den påfølgende kampanjeperioden. Det å ha hyrdeansvar vil si å lede, ikke styre, gruppemedlemmene til et nærmere og rikere liv med Gud. Det forventes derfor at smågruppelederne:

  • Ber jevnlig for gruppemedlemmene
  • Viser omsorg og er tilstede for gruppemedlemmene
  • Hjelper gruppemedlemmene til å melde seg på nye grupper ved endt gruppeperiode hvis du selv ikke skal fortsette som gruppeleder i neste periode. NB: det kan være gruppemedlemmene trenger en pause, men da skal dette helst være et bevisst valg og ikke resultat av at vi «mister» dem i vekslingen mellom to gruppeperioder.

Identifisering av nye ledere

Smågruppelederne har et ansvar for å forsøke å identifisere nye potensielle smågruppeledere i sin gruppe. men husk at nye ledere må godkjennes av en teamleder.

Go top