GDPR

Oslo Vineyards personvernerklæring

                                               

Vi tar din datasikkerhet på alvor.

Vi behandler personopplysninger og redegjør her for hvordan vi behandler dem. Vi forsikrer at personopplysninger behandles i overenstemmelse med lovgivningen.

Oslo Vineyard er underlagt Lov om trudomssamfunn og ymist anna § 23 og § 25 med tilhørende forskrift § 11. Sammen med Personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 og EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), regulerer denne hvordan menigheten behandler medlems- og personopplysninger.

Hvilke personopplysninger behandles og til hvilket formål?

Vi behandler kun relevante og nødvendige data til kontrete formål. Her redegjør vi for hvilke personopplysninger som behandles:

 1. Medlemsdata
 2. Data om frivillige
 3. Data om deltagere i våre arrangementer
 4. Data om økonomiske bidragsytere
 5. Data om ansatte
 1. Når du er medlem hos oss, lagrer vi følgende informasjon:
 • Navn
 • Adresse
 • Fødsels og personnummer
 • Epostadresse
 • telefonnummer
 • Signatur
 1. For aktive under gudstjenesteavvikling, i smågrupper eller annet engasjement under Oslo Vineyards regi lagres navn, epostadresser og telefonnummer for å komme i kontakt med deg.
 2. I forbindelse med påmelding til leirer / arrangement samles informasjon følgende informasjon inn:
 • Navn
 • Adresse
 • Alder eller fødselsdato
 • Epost
 • Telefonnummer
 • Annen relevant informasjon (f.eks. allergier m.v.)
 1. Ved fast givertjeneste, lagrer vi i tillegg til de ovenstående også ditt kontonummer og personnummer for gaver med skattefradrag.
 2. For ansatte behandles i tillegg til fødsels og personnummer og kontaktopplysninger; kontonummer for lønnsutbetaling, dokumenter knyttet til ansettelse, eventuelt sykefravær og medarbeidersamtaler.

Hvem deler vi opplysninger med?

Oslo Vineyard deler aldri dine personopplysninger videre til en 3. Part.

Vi samarbeider med følgende instanser:

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus får tilsendt en liste kun inneholdende fødsels- og personnummer. 2 Minnepinner sendes rekommandert i posten.
 • Nyhetsmail administreres i Mailchimp.com – Der lagres navn og epostadresse. Ingen legges til i maillister uten samtykke og du kan enkelt trykke ”unsubscribe” nederst i mailutsendelsene når du ikke lenger ønsker å motta nyhetsmail.
 • Leirer og arrangement administreres i Deltaker.no eller Checkin.no
 • Fast givertjeneste administreres av Solidus.no
 • Lovsangsturnus administreres i Planning Center.

Rettigheter

Som registrert hos oss har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan kreve sletting, endring og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne personvernerklæringen, kan du benytte følgende kontaktopplysninger;

Kontaktperson: Øyvind Nerheim

Adresse: Oslo Vineyard, Rolf Wickstrømsvei 15b, 0484 Oslo

Telefonnr.: 24070707

Mail: oslo@vineyard.no

Go top