Foreldreveiledningskurs COS

22. august 2020

Anerkjent videobasert kursopplegg, COS (Circle of Security), om hva som skaper trygghet for barn og hvordan du kan utvikle gode relasjoner til barnet ditt.

LEDER: Inger Monster, helsesøster og autorisert kursholder

COS er et opplegg over  7 kvelder basert på et videobasert kurs, laget på flere ti-års forskning på hva som gjør barn trygge.

Dette er et kurs for absolutt alle som ønsker å jobbe med relasjonen til barnet sitt, og ønsker å lære å forstå barnet sitt bedre.

Kurset hjelper oss også å reflektere over oss selv som omsorgspersoner, og det vi har med oss fra egen barndom som kan påvirke hvordan vi er som foreldre. Kurset er aktuelt uansett alder på barnet, og om du opplever foreldrerollen utfordrende eller ikke.

LEDER: Inger Monster, helsesøster og autorisert kursholder

NÅR:  7  tirsdagskvelder, fra kl.19:00 til 21:00, med start 22. september

HVOR: Hvis hensiktsmessig kan kurset avholdes hjemme hos en av deltakerne, eller i lokalene til Oslo Vineyard

Dette kurset er fullt

Go top