Fellesskapsgruppe på Mortensrud

17. august 2019

Vi møtes på Mortensrud annenhver onsdag til lovsang, fellesskap, bibel
og bønn. Vi har et spesielt fokus på bønn for Søndre Nordstrand bydel.
LEDERE: Per Kristian Sbertoli (mobil: 93089103) og Øyvind Hov


HVOR: Hos vekselvis familien Sbertoli og familien Hov, på Mortensrud.
NÅR: Annenhver onsdag kl. 20.

Oppstart: Kontakt Per Kristian

Meld deg på

Go top