Fellesskapsgruppe på Mortensrud

17. august 2019

Vi møtes på Mortensrud annenhver onsdag til lovsang, fellesskap, bibel
og bønn. Vi har et spesielt fokus på bønn for Søndre Nordstrand bydel.

LEDERE: Per Kristian Sbertoli (mobil: 93089103) og Øyvind Hov
HVOR: Hos vekselvis familien Sbertoli og familien Hov, på Mortensrud.
NÅR: Ta kontakt med Per Kristian for datoer.

Meld deg på

Go top