En hjelpende hånd

22. august 2020

Vi gjør praktiske tjenester for folk! Innholdet planlegges fortløpende.

LEDERE: Ingrid og Einar Svagård, 92481971 (Ingrid).

Vi ønsker å gjøre praktiske tjenester for mennesker som ikke er med i menighetsfellesskapet, f.eks. venner, familie og naboer.  Aktivitetene planlegger vi i fellesskap.
«Not all of us can do great things. But we can all do small things with great love»
– Moder Teresa

NÅR: Annenhver torsdag i partallsuker.

HVOR:Oppstartsmøte hos Svagårds, enten på Smestad  eller digitalt,  torsdag 28. januar.

Meld deg på

Go top