Hjelpende hender

22. august 2020

Vi ønsker å gjøre praktiske tjenester for mennesker som ikke er med i
menighetsfellesskapet, f.eks. venner, familie og naboer.
Aktivitetene planlegger vi i fellesskap. «Not all of us can do great things.
But we can all do small things with great love» – Moder Teresa
LEDERE: Ingrid og Einar Svagård, 92481971 (Ingrid).


HVOR: Bjørnveien 13 a, 0774 Oslo
NÅR: Annenhver torsdag i partallsuker kl 19.30
Oppstart torsdag 9 september

Meld deg på

Go top