Interessegrupper

Articles from this Category

En hjelpende hånd

Vi gjør praktiske tjenester for folk! Innholdet planlegges fortløpende. LEDERE: Ingrid og Einar Svagård, 92481971 (Ingrid).

Read more

Mannsgruppe

Dette er en fellesskapsgruppe for de som vil være med og arrangere menighetens mannsarbeid. LEDER: Jens Haga, mobilnr: 906 08 756

Read more

Vi arrangerer: Gratis middag for internasjonale studenter

Bli med og arranger gratis middager for internasjonale studenter i kaféen på Oslo Vineyard, 3 kvelder i mars/april/mai! LEDER: Birger.

Read more

Street Garden Ministry

Vi går rundt og velsigner og ber for prostituerte på gata i Oslo. LEDER: Ole Fredrik Gundersen, tlf.: 905 96 990.

Read more
Go top