Interessegrupper

Articles from this Category

Wool of the Lamb

Velkommen til en kreativ gruppe der vi skal lage fargerike sitteunderlag av ull. Disse skal vi dele ut til tiggere og rusmisbrukere i Oslo sentrum lørdag 7.12.19. LEDER: Hilde-Lin Gunneng

Read more

Praktisk gudstjenesteforberedende gruppe

Vil du være med og gjøre gudstjeneste opplevelsen på søndagene ekstra god? Dette er en gruppe som finner det sosiale fellesskapet i bl.a praktisk arbeid på Vineyard, slik at gudstjenesteopplevelsen blir enda bedre. LEDER: Nils Olav Årdal. no@bugelmeyer.no

Read more

Bibel, Bønn og Burger King

Dette er en gruppe for de som ønsker å øve seg i det å be for mennesker / prate med mennesker på gata. Vi samles først på Burger King. LEDERE: Aslak Rønneseth og Heidi Strømsmo.

Read more

Kreativ gruppe

Fokus: Lytte til Gud og formidle de budskap vi mottar gjennom visuelle uttrykk. Bønn, utrustning, fellesskap. LEDERE: Sylvi Levåg og Lynne Bolstad.

Read more

Vi arrangerer: Gratis middag for internasjonale studenter

Bli med og arranger gratis middager for internasjonale studenter i kaféen på Oslo Vineyard, 3-4 kvelder i september/oktober!

Read more

Street Garden Ministry

Vi går rundt og velsigner og ber for prostituerte på gata i Oslo. LEDER: Ole Fredrik Gundersen.

Read more
Go top