1. Tessalonikerbrev

29. september 2022

Har du lyst til, sammen med oss, noen kvelder i høst, å fordype deg litt i 1. Tessalonikerbrevet? Ett av de sentrale temaer i brevet handler om Jesu gjenkomst, et tema som vi kanskje ikke hører så mye om i dag, men som vi behøver å løfte fram på nytt!

Utover å samtale om bibelteksten  blir det selvsagt tid til sosialt samvær, bønn og lovsang.

Vi samles annenhver onsdag hos Kari og Tomas, med start onsdag 5. oktober, kl 1900.

Velkommen!

Ledere: Kari og Tomas Øvergaard (971 52 357).

Meld deg på

Go top